Resultados de la búsqueda

Comptable sènior

 ...inclou: - Comptabilitat: Comptes anuals; Registre de les operacions comptables; Verificació de justificants i rebuts; Conciliació bancària. - Tancament de l'exercici: Revisió dels estats financers al tancament de l'exercici; Càlcul d'amortitzacions, provisions,... 

Lidera

Andorra, Teruel
Hace un mes

Agent i Assessor/a Patrimonial

 ...'un servei 360º, tenint en compte les seves particularitats i assessorant-los de manera global; sense implicar un canvi d'entitat bancària; podent consolidar els seus actius en diferents institucions i jurisdiccions; i amb accés a inversions que aportin valor, tant en... 

Lidera

Andorra, Teruel
Hace un mes