Lo sentimos, se ha producido un error y el servidor no ha podido procesar la solicitud en este momento. Inténtalo de nuevo en unos minutos.

Servycat

Sitio web servycat.com

Innovació i servei integral

Al llarg de la nostra trajectòria ens hem anat actualitzant a nivell tecnològic adquirint maquinària nova per a diversos treballs segons les necessitats dels nostres clients. Això ha fet que avui en dia disposem un ampli parc de maquinària que es renova i actualitza periòdicament.

Area administrativa reforçada

Per a Servycat, el servei d’administració i gestió de la documentació és una punt clau per a que l’empresa funcioni correctament. Per això recentment, s’ha reforçat l’àrea administrativa adquirint personal format i programes de gestió de màxima eficàcia com el S.A.P. Apostem per la tecnologia més avançada.

Seguretat i formació del treballador

La seguretat en el treball és un valor irrenunciable. Per a nosaltres és molt importat la seguretat dels nostres treballadors, per això estan en contínua formació per adquirir un coneixement màxim de les rigoroses normes de seguretat i control per a fer que l’àmbit de treball sigui un lloc segur. Realitzant així, recursos preventius, cursos de formació específics,... la formació contínua és un element bàsic.

Expertise en programació

Hem aconseguit un elevat nivell de expertise, amb activitats d’alt valor afegit. Volem destacar el servei de programació que oferim per a posar en funcionament maquinària industrial múltiple complexa. El nostre equip tècnic amb la millor formació, fa possible que aquest servei sigui únic, eficaç i ràpid.

Ofertas de empleo en Servycat